Từ vựng tiếng anh lớp 4 lớp 4 » Unit 14: What dose he look like?


Loading...
Bảng xếp hạng
Bạn Trường Địa chỉ Điểm Ghi chú SL Thời gian
Vu Ngoc Hao Trường Tiểu học Nhạo Sơn Sông Lô, Vĩnh Phúc 17 17 00:04:38
nguyễn đàm kiều my Trường Tiểu học Vĩnh Thịnh 2 Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc 11 15 00:06:07
Unit 14: What dose he look like? ↓↑

Tiếng anh lớp 4 bài 14:  What dose he look like? Anh ấy trông như thế nào?

Từ mới:  old, young, big, small, slim, strong, tall, short, thick, thin, like, now, footballer

già, trẻ, lớn , nhỏ , mỏng , mạnh mẽ , cao lớn , ngắn , dày, mỏng , như thế, bây giờ, cầu thủ bóng đá

 Bạn phải học thuộc các tính từ trên đây, bằng công cụ  trên


Gở bỏ quảng cáo: Bài học này hiện không nghe được giọng đọc tiếng anh hoặc tiếng việt nếu có, bạn phải là thành viên, và gỡ bỏ quảng cáo, mới nghe được giọng đọc. Gỡ bỏ quảng cáo


Từ vựng tiếng anh lớp 4 lớp 4