Từ vựng tiếng anh lớp 4 lớp 4 » Unit 14: What dose he look like?


Loading...

Tiếng anh lớp 4 bài 14:  What dose he look like? Anh ấy trông như thế nào?

Từ mới:  old, young, big, small, slim, strong, tall, short, thick, thin, like, now, footballer

già, trẻ, lớn , nhỏ , mỏng , mạnh mẽ , cao lớn , ngắn , dày, mỏng , như thế, bây giờ, cầu thủ bóng đá
 Bạn phải học thuộc các tính từ trên đây, bằng công cụ  trên

Gở bỏ quảng cáo: Bài học này hiện không nghe được giọng đọc tiếng anh hoặc tiếng việt nếu có, bạn phải là thành viên, và gỡ bỏ quảng cáo, mới nghe được giọng đọc. Gỡ bỏ quảng cáoTừ vựng tiếng anh lớp 4 lớp 4

Tải nội dung trên Google Play