Từ vựng tiếng anh lớp 4 lớp 4 » Unit 11: What time is it?


Loading...
Bảng xếp hạng
Bạn Trường Địa chỉ Điểm Ghi chú SL Thời gian
Vu Ngoc Hao Trường Tiểu học Nhạo Sơn Sông Lô, Vĩnh Phúc 14 14 00:10:52
nguyễn đàm kiều my Trường Tiểu học Vĩnh Thịnh 2 Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc 4 4 00:04:37
Nghiêm Bảo Ngọc Trường Tiểu học Tân Minh B Sóc Sơn, Hà Nội 1 1 00:00:05
nguyễn kim ngân Trường Tiểu học Thạch Châu Lộc Hà, Hà Tĩnh 1 1 00:00:08
Unit 11: What time is it? ↓↑

Tiếng anh lớp 4 tập 2 Unit 11: What time is it?

Vocabulary: time, get up, go to school, have breakfast, have lunch, have dinner, go home, go to bed, TV, oclock, am, pm, at noon.

What time is ít? - It's + (time)

What time do you ...? - I ...at +(time)


Gở bỏ quảng cáo: Bài học này hiện không nghe được giọng đọc tiếng anh hoặc tiếng việt nếu có, bạn phải là thành viên, và gỡ bỏ quảng cáo, mới nghe được giọng đọc. Gỡ bỏ quảng cáo


Từ vựng tiếng anh lớp 4 lớp 4