Từ vựng tiếng anh lớp 4 lớp 4 » unit 9: What are they doing?


Loading...
Bảng xếp hạng
Bạn Trường Địa chỉ Điểm Ghi chú SL Thời gian
nguyễn đàm kiều my Trường Tiểu học Vĩnh Thịnh 2 Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc 4 6 00:02:10
nguyễn hải yến Trường Tiểu học Nghi Kim Vinh, Nghệ An 2 9 00:02:51
nguyễn NGA Trường Tiểu học Thanh Hưng Thanh Chương, Nghệ An 1 1 00:02:23
unit 9: What are they doing? ↓↑

Tiếng anh tiểu học, từ vựng tiếng anh tiểu học,

Unit 9: What are they doing?

Vocabulary: listen to music, read, write, paint, make, watch, video, text, dictation, mask, plane, puppet, exercise

Help: sort in order of the letters to a word correctly.


Gở bỏ quảng cáo: Bài học này hiện không nghe được giọng đọc tiếng anh hoặc tiếng việt nếu có, bạn phải là thành viên, và gỡ bỏ quảng cáo, mới nghe được giọng đọc. Gỡ bỏ quảng cáo


Từ vựng tiếng anh lớp 4 lớp 4