Từ vựng tiếng anh lớp 4 lớp 4 » Unit 5: Can you swim?


Loading...
Bảng xếp hạng
Bạn Trường Địa chỉ Điểm Ghi chú SL Thời gian
Nguyễn Như Ngọc Nguyễn Như Ngọc Trường Tiểu học Chí Tiên Thanh Ba, Phú Thọ 15 23 00:06:46
nguyễn đàm kiều my Trường Tiểu học Vĩnh Thịnh 2 Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc 7 11 00:00:05
huynh duc huy Trường Tiểu học Phù Cần A Tiểu Cần, Trà Vinh 5 23 00:00:05
do lam Trường Tiểu học Ninh Phúc Ninh Bình, Ninh Bình 5 7 00:01:25
nguyễn NGA Trường Tiểu học Thanh Hưng Thanh Chương, Nghệ An 4 4 00:01:36
nguyễn hải yến Trường Tiểu học Nghi Kim Vinh, Nghệ An 2 5 00:01:25
Đinh Diệu Linh Trường Tiểu học Thanh Đình Việt Trì, Phú Thọ 1 1 00:00:05
Nguyễn Ngọc Trường Tiểu học Chí Tiên Thanh Ba, Phú Thọ 1 3 00:00:44
Unit 5: Can you swim? ↓↑

Tiếng anh lớp 4: Unit 5: Can you swim?

Vocabulary:

Can, ride, cook, skate, skip, sing, swim, swing, dance, play, guitar, piano, volleyball, table tennis, chess, walk, fish, badminton

Competences:

      - Asking and answering question about what someone can / can't do

      - Asking and answering question about whether someone can do something

Sentence Patterns:

       - What can do you? - I can...

       - Can you ...? - Yes, I can/ No, I can't.


Gở bỏ quảng cáo: Bài học này hiện không nghe được giọng đọc tiếng anh hoặc tiếng việt nếu có, bạn phải là thành viên, và gỡ bỏ quảng cáo, mới nghe được giọng đọc. Gỡ bỏ quảng cáo


Từ vựng tiếng anh lớp 4 lớp 4