Từ vựng tiếng anh lớp 4 lớp 4 » Unit2: I am from Japan


Loading...
Bảng xếp hạng
Bạn Trường Địa chỉ Điểm Ghi chú SL Thời gian
nguyễn đàm kiều my Trường Tiểu học Vĩnh Thịnh 2 Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc 23 26 00:05:10
Đinh Diệu Linh Trường Tiểu học Thanh Đình Việt Trì, Phú Thọ 20 34 00:13:18
Nguyễn Đình Mạnh Trường Tiểu học Minh Khai Hoài Đức, Hà Nội 8 16 00:05:11
nguyễn hải yến Trường Tiểu học Nghi Kim Vinh, Nghệ An 5 5 00:05:44
do lam Trường Tiểu học Ninh Phúc Ninh Bình, Ninh Bình 2 2 00:00:32
Trần Đức Lương Trường Tiểu học Lê Hồng Phong Ninh Bình, Ninh Bình 2 2 00:00:27
nguyễn huyền Trường Tiểu học Ngô Quyền Yên Hưng, Quảng Ninh 1 2 00:00:29
Lý Loan Trường Tiểu học Dậu Dương Tam Nông, Phú Thọ 1 4 00:01:31
Unit2: I am from Japan ↓↑

Tiếng anh lớp 4, unit 2, I'm from Japan

Vocabulary: America, American, Australia, Australian, England, English, Japan, Japanese, Malaysia, Malaysian, Viet Nam, Vietnamese, from, nationality

Competences:

      - Asking and answering question about where someone is from. (- Hỏi và trả lời các câu hỏi về nơi một người nào đó là từ đâu đến .)

      - Asking and answering question about  one's nationality.(Hỏi và trả lời các câu hỏi về quốc tịch của một người .)

Sentence Patterns:

       - Where are you from? - I'm from...

       - What nationality are you? - I'm ....


Gở bỏ quảng cáo: Bài học này hiện không nghe được giọng đọc tiếng anh hoặc tiếng việt nếu có, bạn phải là thành viên, và gỡ bỏ quảng cáo, mới nghe được giọng đọc. Gỡ bỏ quảng cáo


Từ vựng tiếng anh lớp 4 lớp 4