Từ vựng tiếng anh lớp 4 lớp 4 » Uint1: Nice to see you again.


Loading...
Bảng xếp hạng
Bạn Trường Địa chỉ Điểm Ghi chú SL Thời gian
nguyễn đàm kiều my Trường Tiểu học Vĩnh Thịnh 2 Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc 73 101 00:05:22
Hoàng Thanh Hằng Trường Tiểu học Kỳ Khang 2 Kỳ Anh, Hà Tĩnh 18 24 00:07:00
Nguyễn Ngọc Trường Tiểu học Chí Tiên Thanh Ba, Phú Thọ 18 20 00:06:02
lê phạm thành tài Trường Tiểu học Tịnh Sơn Sơn Tịnh, Quảng Ngãi 18 40 00:15:18
huynh phuong Trường Tiểu học Hoài Tân 1 Hoài Nhơn, Bình Định 16 16 00:03:35
nguyễn thị mai uyên Trường Tiểu học Hưng Tây 1 Hưng Nguyên, Nghệ An 13 15 00:05:23
Nguyễn Linh An Trường Tiểu học Tân Sơn Nhất Tân Bình, Hồ Chí Minh 13 25 00:05:54
nguyễn NGA Trường Tiểu học Thanh Hưng Thanh Chương, Nghệ An 11 17 00:11:03
Nguyen Dinh Quang Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi Liên Chiểu, Đà Nẵng 8 13 00:03:44
Phùng Quốc Anh Trường Tiểu học Lê Lợi Sơn Tây, Hà Nội 3 18 00:08:51
Đặng Gia Vinh Trường Tiểu học Vĩnh Nguyên 1 Nha Trang, Khánh Hòa 2 3 00:00:54
huynh duc huy Trường Tiểu học Phù Cần A Tiểu Cần, Trà Vinh 2 3 00:00:58
Nguyễn Quang Sáng Trường Tiểu học Minh Khai Thanh Hóa, Thanh Hóa 1 1 00:00:34
Uint1: Nice to see you again. ↓↑

Từ vựng tiếng anh lớp 4, unit 1, Nice to see you again.

Vocabulary: morning, afternoon, evening, night, tomorrow, later, again, see, meet, Viet Nam, England, Goodbye, bye, class, pupil, Sorry


Gở bỏ quảng cáo: Bài học này hiện không nghe được giọng đọc tiếng anh hoặc tiếng việt nếu có, bạn phải là thành viên, và gỡ bỏ quảng cáo, mới nghe được giọng đọc. Gỡ bỏ quảng cáo


Từ vựng tiếng anh lớp 4 lớp 4