Tự Nhiên- Xã Hội lớp 1 » Bảo vệ mắt và tai


Loading...

Bài tập tự nhiên và xã hội lớp 1:

  • Hãy chỉ và nói các việc nên làm và không nên làm để bảo vệ mắt.
  • Hãy chỉ và nói các việc nên làm và không nên làm để bảo vệ tai.
  • Viết chữ "Đ" vào ô vuông dưới hình vẽ thể hiện việc làm đúng để bảo vệ mắt.
  • Viết chữ "Đ" vào ô vuông dưới hình vẽ thể hiện việc làm đúng để bảo vệ tai.

Gở bỏ quảng cáo: Bài học này hiện không nghe được giọng đọc tiếng anh hoặc tiếng việt nếu có, bạn phải là thành viên, và gỡ bỏ quảng cáo, mới nghe được giọng đọc. Gỡ bỏ quảng cáoTự Nhiên- Xã Hội lớp 1

Tải nội dung trên Google Play