Tự Nhiên- Xã Hội lớp 1 » Nhận biết các vật xung quanh


Loading...

Nối hình vẽ ở cột 1 với cột 2 sao cho phù hợp

Nhận biết các vật xung quanh bằng các giác quan.


Gở bỏ quảng cáo: Bài học này hiện không nghe được giọng đọc tiếng anh hoặc tiếng việt nếu có, bạn phải là thành viên, và gỡ bỏ quảng cáo, mới nghe được giọng đọc. Gỡ bỏ quảng cáoTự Nhiên- Xã Hội lớp 1

Tải nội dung trên Google Play