Toán lớp 2 » Bài 20: ÔN TẬP CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 1000


Loading...
Bảng xếp hạng
Bạn Trường Địa chỉ Điểm Số lần chơi Thời gian
Hoai Chery Trường Tiểu học Khánh Hà Thường Tín, Hà Nội 9 1 00:16:08
Nguyễn Minh Long Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương Ba Đình, Hà Nội 8 1 00:27:55
NGUYỄN THIÊN Trường Tiểu học Lương Thế Vinh Thuận An, Bình Dương 3 4 00:00:12

Chương 7 : ÔN TẬP CUỐI NĂM

Bài 20: Ôn tập về các số trong phạm vi 1000

- Phép cộng, phép trừ, phép nhân, phép chia

Cấu trúc đề thi: gồm có 3 phần, 3 dạng bài tập:

A. Chọn câu trả lời đúng trong 4 câu A, B, C, D

B. Điền dấu hoặc số thích hợp vào ô trống

C. Đúng ghi Đ, sai ghi S


Gở bỏ quảng cáo: Bài học này hiện không nghe được giọng đọc tiếng anh hoặc tiếng việt nếu có, bạn phải là thành viên, và gỡ bỏ quảng cáo, mới nghe được giọng đọc. Gỡ bỏ quảng cáoToán lớp 2

Tải nội dung trên Google Play