Toán lớp 2 » Bài 19: MÉT, KILÔMET, MILIMET - TIỀN VIỆT NAM


Loading...
Bảng xếp hạng
Bạn Trường Địa chỉ Điểm Ghi chú Số lần chơi Thời gian
Lê Diên Trường Giang Trường Tiểu học Tân Mỹ Bắc Giang, Bắc Giang 9 1 00:18:49
Bài 19: MÉT, KILÔMET, MILIMET - TIỀN VIỆT NAM ↓↑

Chương 6: CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 1000

Bài 19: mét, kilômet, milimet, tiền việt nam

Bài toán:  An có một tờ tiền loại 500 đồng và hai tờ tiền loại 200 đồng. Hỏi An có tất cả bao nhiêu tiền?


Gở bỏ quảng cáo: Bài học này hiện không nghe được giọng đọc tiếng anh hoặc tiếng việt nếu có, bạn phải là thành viên, và gỡ bỏ quảng cáo, mới nghe được giọng đọc. Gỡ bỏ quảng cáo


Toán lớp 2