Toán lớp 2 » Bài 18: PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ(KHÔNG NHỚ)


Loading...

Chương 6: CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 1000

Bài 18: PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ(không nhớ)

 Một cửa hàng bán đươc 455kg gạo, còn lại 243kg. Hỏi trước khi bán cửa hàng có bao nhiêu kilôgam gạo?

Hai thùng dầu chứa tổng cộng 236 lit, thùng thứ nhất chứa 123 lit. Hỏi thùng thứ hai chứa bao nhiêu lít dầu?


Gở bỏ quảng cáo: Bài học này hiện không nghe được giọng đọc tiếng anh hoặc tiếng việt nếu có, bạn phải là thành viên, và gỡ bỏ quảng cáo, mới nghe được giọng đọc. Gỡ bỏ quảng cáoToán lớp 2

Tải nội dung trên Google Play