Toán lớp 2 » Bài 17 CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 1000


Loading...
Bài 17 CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 1000 ↓↑

Chương 6: CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 1000

Bài 17 Các số trong phạm vi 1000

Các dạng bài toán lớp 2 các số trong phạm vi 1000

  • Viết đọc số có ba chữ số
  • Phân tích số có ba chữ số thành hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị
  • Số lớn nhất có 3 chữ số, số nhỏ nhất có 3 chữ số
  • Số liền trước, số liền sau.

Gở bỏ quảng cáo: Bài học này hiện không nghe được giọng đọc tiếng anh hoặc tiếng việt nếu có, bạn phải là thành viên, và gỡ bỏ quảng cáo, mới nghe được giọng đọc. Gỡ bỏ quảng cáo


Toán lớp 2