Toán lớp 2 » Bài 17 CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 1000


Loading...
Bảng xếp hạng
Bạn Trường Địa chỉ Điểm Ghi chú SL Thời gian
Le Nguyên Phong Trường Tiểu học Kỳ Châu Kỳ Anh, Hà Tĩnh 10 110 00:16:09
Le Thanh Hang Trường Tiểu học Phong Vân Ba Vì, Hà Nội 10 1 00:03:57
Nguyễn Bình Trường Tiểu học Trung Sơn Trầm Sơn Tây, Hà Nội 10 1 00:14:42
MAI ANH KHOI Trường Tiểu học Đặng Văn Ngữ Phú Nhuận, Hồ Chí Minh 10 1 00:39:04
Trần Xuân Điền Trường Tiểu học Tân Hưng A Hớn Quản, Bình Phước 9 7 00:00:06
Kiều Vũ Diệp Vy Trường Tiểu học Cần Kiệm Thạch Thất, Hà Nội 9 1 00:09:06
Đinh Tiến Văn Trường Tiểu học Đại Hùng Ứng Hòa, Hà Nội 8 1 00:20:00
Bài 17 CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 1000 ↓↑

Chương 6: CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 1000

Bài 17 Các số trong phạm vi 1000

Các dạng bài toán lớp 2 các số trong phạm vi 1000

  • Viết đọc số có ba chữ số
  • Phân tích số có ba chữ số thành hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị
  • Số lớn nhất có 3 chữ số, số nhỏ nhất có 3 chữ số
  • Số liền trước, số liền sau.

Gở bỏ quảng cáo: Bài học này hiện không nghe được giọng đọc tiếng anh hoặc tiếng việt nếu có, bạn phải là thành viên, và gỡ bỏ quảng cáo, mới nghe được giọng đọc. Gỡ bỏ quảng cáo


Toán lớp 2