Toán lớp 2 » Bài 10: 15; 16; 17; 18 TRỪ ĐI MỘT SỐ


Loading...
Bảng xếp hạng
Bạn Trường Địa chỉ Điểm Số lần chơi Thời gian
Ngô Nhi Trường Tiểu học Đồng Bẩm Thái Nguyên, Thái Nguyên 10 2 00:05:53
Phạm Văn Đàn Trường Tiểu học Tân Dân B Khoái Châu, Hưng Yên 9 1 00:15:33
Đoàn Nguyên Khánh Trường Tiểu học Lê Đình Chinh 10, Hồ Chí Minh 8 1 00:27:44
Nguyễn Quốc Trường Tiểu học Nguyễn Duy Trinh Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 8 2 00:09:19
Chương 3: PHÉP TRỪ CÓ NHỚ TRONG PHẠM VI 100
  Bài 10: 15; 16; 17; 18 TRỪ ĐI MỘT SỐ

Toán lớp 2 online, làm toán trực tiếp trên web site, hỗ trợ tất cả các thiết bị, chỉ cần trình duyệt có hỗ trợ html5, nội dung dựa vào sách giáo khoa bài tập toán lớp 2

Bài tập toán trắc nghiêm lớp 2: Hai số có hiệu bằng 48, nếu giữ nguyên số trừ, và giảm số bị trừ 19 đơn vị thì hiệu mới bằng bao nhiêu?
a. 67; b.57; c. 29; d. 39

Gở bỏ quảng cáo: Bài học này hiện không nghe được giọng đọc tiếng anh hoặc tiếng việt nếu có, bạn phải là thành viên, và gỡ bỏ quảng cáo, mới nghe được giọng đọc. Gỡ bỏ quảng cáoToán lớp 2

Tải nội dung trên Google Play