Toán lớp 2 » Bài 8: 11; 12 TRỪ ĐI MỘT SỐ


Loading...
Bảng xếp hạng
Bạn Trường Địa chỉ Điểm Số lần chơi Thời gian
Phạm Văn Đàn Trường Tiểu học Tân Dân B Khoái Châu, Hưng Yên 9 1 00:13:31
Ngô Nhi Trường Tiểu học Đồng Bẩm Thái Nguyên, Thái Nguyên 9 1 00:41:38

Chương 3: PHÉP TRỪ CÓ NHỚ TRONG PHẠM VI 100

Bài 8: 11; 12 TRỪ ĐI MỘT SỐ - TÌM SỐ BỊ TRỪ

Các dạng bài toán 11, 12 ... 91, 92 trừ đi một số, các dạng bài tập đúng, sai, điền đấu cộng(+) hoặc trừ(-), tìm x, xác định số bị trừ, số trừ, hiệu. bài toán dạng: Có một thùng dầu người ta rót ra 27 lít, còn lại trong thùng 18 lít. Hỏi thùng dầu có bao nhiêu lít?


Gở bỏ quảng cáo: Bài học này hiện không nghe được giọng đọc tiếng anh hoặc tiếng việt nếu có, bạn phải là thành viên, và gỡ bỏ quảng cáo, mới nghe được giọng đọc. Gỡ bỏ quảng cáoToán lớp 2

Tải nội dung trên Google Play