Toán lớp 2 » Bài 5: 6 CỘNG VỚI MỘT SỐ 6+5; 46+5; 56+25


Loading...
Bảng xếp hạng
Bạn Trường Địa chỉ Điểm Số lần chơi Thời gian
Đoàn Nguyên Khánh Trường Tiểu học Lê Đình Chinh 10, Hồ Chí Minh 10 1 00:15:05

Chương 2: PHÉP CỘNG CÓ NHỚ TRONG PHẠM VI 100

Bài 5: 6 CỘNG VỚI MỘT SỐ 6+5; 46+5; 56+25

Bài toán: Một phép cộng có tổng bằng 16. Nếu giữ nguyên số hạng thứ nhất và thêm vào số hạng thứ hai 8 đơn vị thì tổng mới bằng bao nhiêu?


Gở bỏ quảng cáo: Bài học này hiện không nghe được giọng đọc tiếng anh hoặc tiếng việt nếu có, bạn phải là thành viên, và gỡ bỏ quảng cáo, mới nghe được giọng đọc. Gỡ bỏ quảng cáoToán lớp 2

Tải nội dung trên Google Play