Toán lớp 2 » Bài 4: 7 CỘNG VỚI MỘT SỐ 7+5; 47+5; 57+25


Loading...
Bảng xếp hạng
Bạn Trường Địa chỉ Điểm Ghi chú SL Thời gian
Nguyễn Vũ Bình Trường Tiểu học Kim An Thanh Oai, Hà Nội 10 1 00:07:40
PHAN ĐĂNG HUY Trường Tiểu học Trang Hạ Từ Sơn, Bắc Ninh 10 2 00:11:19
Kiều Vũ Diệp Vy Trường Tiểu học Cần Kiệm Thạch Thất, Hà Nội 10 2 00:09:00
do hoang hai Trường Tiểu học Liên Hoa Phù Ninh, Phú Thọ 10 1 00:36:47
Le van huan Trường Tiểu học Trần Văn Lan Nam Định, Nam Định 10 2 00:38:47
Lưu Huyền Thành Trường Tiểu học Thị trấn Lim Tiên Du, Bắc Ninh 10 1 00:07:14
Nguyễn Xuân Thành Trường Tiểu học Song Phương Hoài Đức, Hà Nội 10 5 00:11:18
PHẠM BÁ TUẤN ANH Trường Tiểu học Hoàng Diệu Ba Đình, Hà Nội 10 1 00:22:57
LÊ NGỌC PHƯƠNG NGHI Trường Tiểu học Đặng Văn Ngữ Phú Nhuận, Hồ Chí Minh 10 1 00:11:33
Đinh Tiến Văn Trường Tiểu học Đại Hùng Ứng Hòa, Hà Nội 10 1 00:11:43
Tran Thang Long Trường Tiểu học Sơn Đông Lập Thạch, Vĩnh Phúc 10 1 00:24:18
Nguyễn Tuấn Long Trường Tiểu học Dịch Vọng B Cầu Giấy, Hà Nội 9 1 00:11:01
Nguyễn Hà Phương Trường Tiểu học Đặng Văn Ngữ Phú Nhuận, Hồ Chí Minh 9 1 00:20:47
Tran Quang Huy Trường Tiểu học Tam Giang Yên Phong, Bắc Ninh 8 1 00:26:12
Nguyễn Thu Trang Trường Tiểu học Xuân Bái Thọ Xuân, Thanh Hóa 8 1 00:31:21
đào ngọc Trường Tiểu học Cẩm Thủy Cẩm Phả, Quảng Ninh 4 1 00:04:58
Bài 4: 7 CỘNG VỚI MỘT SỐ 7+5; 47+5; 57+25 ↓↑

Chương 2: PHÉP CỘNG CÓ NHỚ TRONG PHẠM VI 100

Bài 4: 7 CỘNG VỚI MỘT SỐ 7+5; 47+5; 57+25

Ví dụ: An có một số bi xanh và bi đỏ. Biết tổng số bi của An ít hơn 10, số bi đỏ nhiều hơn số bi xanh là 7 viên. Hỏi An có bao nhiêu bi đỏ và bao nhiêu bi xanh?


Gở bỏ quảng cáo: Bài học này hiện không nghe được giọng đọc tiếng anh hoặc tiếng việt nếu có, bạn phải là thành viên, và gỡ bỏ quảng cáo, mới nghe được giọng đọc. Gỡ bỏ quảng cáo


Toán lớp 2