Toán lớp 2 » BÀI 3: 8 CỘNG VỚI MỘT SỐ 8+5; 28+5; 48+6


Loading...
Bảng xếp hạng
Bạn Trường Địa chỉ Điểm Ghi chú SL Thời gian
Nguyễn Thị Mai Anh Trường Tiểu học Đại Áng Thanh Trì, Hà Nội 10 1 00:26:48
Nguyễn Hà Phương Trường Tiểu học Đặng Văn Ngữ Phú Nhuận, Hồ Chí Minh 10 2 00:11:44
MAI BACH Trường Tiểu học Hoà Bình Chi Lăng, Lạng Sơn 10 1 00:12:53
Kiều Vũ Diệp Vy Trường Tiểu học Cần Kiệm Thạch Thất, Hà Nội 10 1 00:12:15
Lê Nguyên Phong Trường Tiểu học Kỳ Châu Kỳ Anh, Hà Tĩnh 10 5 00:00:08
Lưu Huyền Thành Trường Tiểu học Thị trấn Lim Tiên Du, Bắc Ninh 10 2 00:04:45
Đặng Minh Nhật Trường Tiểu học Đặng Văn Ngữ Phú Nhuận, Hồ Chí Minh 10 1 00:16:34
Minh Ice-Cream Trường Tiểu học Đặng Văn Ngữ Phú Nhuận, Hồ Chí Minh 10 4 00:00:02
ngô vy Trường Tiểu học Đỗ Xuyên Thanh Ba, Phú Thọ 10 2 00:06:34
PHẠM BÁ TUẤN ANH Trường Tiểu học Hoàng Diệu Ba Đình, Hà Nội 10 1 00:19:16
LÊ NGỌC PHƯƠNG NGHI Trường Tiểu học Đặng Văn Ngữ Phú Nhuận, Hồ Chí Minh 10 1 00:13:30
Lương Nguyên Trường Tiểu học số 3 Thị trấn Ninh Hòa Ninh Hòa, Khánh Hòa 9 1 00:21:43
Nguyễn Tuyên Trường Tiểu học Số 3 Hòa Xuân Đông Đông Hoà, Phú Yên 9 1 00:02:52
Nguyễn Xuân Thành Trường Tiểu học Song Phương Hoài Đức, Hà Nội 9 6 00:06:27
Phạm Văn Đàn Trường Tiểu học Tân Dân B Khoái Châu, Hưng Yên 9 1 00:26:39
Nguyễn Bùi Gia Linh Trường Tiểu học Đặng Văn Ngữ Phú Nhuận, Hồ Chí Minh 8 1 00:35:21
Vũ Tuấn Kiệt Trường Tiểu học Nghĩa Phúc Nghĩa Hưng, Nam Định 8 1 00:34:59
nguyeenc viết Duy Quang Trường Tiểu học Quảng Bị Chương Mỹ, Hà Nội 1 1 00:02:29
BÀI 3: 8 CỘNG VỚI MỘT SỐ 8+5; 28+5; 48+6 ↓↑

Chương 2: PHÉP CỘNG CÓ NHỚ TRONG PHẠM VI 100

Bài 3: 8 CỘNG VỚI MỘT SỐ 8+5; 28+5; 48+6


Gở bỏ quảng cáo: Bài học này hiện không nghe được giọng đọc tiếng anh hoặc tiếng việt nếu có, bạn phải là thành viên, và gỡ bỏ quảng cáo, mới nghe được giọng đọc. Gỡ bỏ quảng cáo


Toán lớp 2