Toán lớp 2 » Bài 2: 9 CỘNG VỚI MỘT SỐ 9+5; 29+5; 49+6


Loading...
Bảng xếp hạng
Bạn Trường Địa chỉ Điểm Ghi chú SL Thời gian
Trần Băng Giang Trường Tiểu học Phụng Châu Chương Mỹ, Hà Nội 10 1 00:22:43
PHAN ĐĂNG HUY Trường Tiểu học Trang Hạ Từ Sơn, Bắc Ninh 10 1 00:09:48
Kiều Vũ Diệp Vy Trường Tiểu học Cần Kiệm Thạch Thất, Hà Nội 10 2 00:09:30
Minh Ice-Cream Trường Tiểu học Đặng Văn Ngữ Phú Nhuận, Hồ Chí Minh 10 4 00:02:43
Thai Mỹ Anh Trường Tiểu học Đặng Văn Ngữ Phú Nhuận, Hồ Chí Minh 10 4 00:05:05
Ngô Nhi Trường Tiểu học Đồng Bẩm Thái Nguyên, Thái Nguyên 10 1 00:19:55
PHẠM BÁ TUẤN ANH Trường Tiểu học Hoàng Diệu Ba Đình, Hà Nội 10 1 00:10:46
LÊ NGỌC PHƯƠNG NGHI Trường Tiểu học Đặng Văn Ngữ Phú Nhuận, Hồ Chí Minh 10 2 00:04:29
Quản Vân Trang Trường Tiểu học Văn Xá Kim Bảng, Hà Nam 10 1 00:48:28
nguyen hung Trường Tiểu học Tân Trường 1 Cẩm Giàng, Hải Dương 10 1 00:15:22
Đặng Minh Nhật Trường Tiểu học Đặng Văn Ngữ Phú Nhuận, Hồ Chí Minh 9 1 00:20:24
Nguyễn Hà Phương Trường Tiểu học Đặng Văn Ngữ Phú Nhuận, Hồ Chí Minh 9 3 00:22:54
nguyễn việt Trường Tiểu học Gia Tiến Gia Viễn, Ninh Bình 9 1 00:13:21
ngô vy Trường Tiểu học Đỗ Xuyên Thanh Ba, Phú Thọ 9 1 00:09:09
Nguyễn Trần Việt Dũng Trường Tiểu học Hợp Thành Sơn Dương, Tuyên Quang 9 1 00:03:16
Trần Bảo Huy Trường Tiểu học Sơn Thành Tây Tây Hoà, Phú Yên 8 1 00:19:26
ta trieu dong Trường Tiểu học Thị Trấn Quốc Oai B Quốc Oai, Hà Nội 6 3 00:00:05
lang LONG Trường Tiểu học Thị trấn Quan Hóa, Thanh Hóa 6 1 00:56:10
Bài 2: 9 CỘNG VỚI MỘT SỐ 9+5; 29+5; 49+6 ↓↑

Chương 2: PHÉP CỘNG CÓ NHỚ TRONG PHẠM VI 100 

Bài 2: Phép cộng có nhớ trong phạm vi 100 dạng 9 cộng với một số 9+5; 29+5; 49+6


Gở bỏ quảng cáo: Bài học này hiện không nghe được giọng đọc tiếng anh hoặc tiếng việt nếu có, bạn phải là thành viên, và gỡ bỏ quảng cáo, mới nghe được giọng đọc. Gỡ bỏ quảng cáo


Toán lớp 2