Toán lớp 2 » Bài 2: 9 CỘNG VỚI MỘT SỐ 9+5; 29+5; 49+6


Loading...
Bảng xếp hạng
Bạn Trường Địa chỉ Điểm Số lần chơi Thời gian
Ngô Nhi Trường Tiểu học Đồng Bẩm Thái Nguyên, Thái Nguyên 10 1 00:19:55
Trần Bảo Huy Trường Tiểu học Sơn Thành Tây Tây Hoà, Phú Yên 8 1 00:19:26

Chương 2: PHÉP CỘNG CÓ NHỚ TRONG PHẠM VI 100 

Bài 2: Phép cộng có nhớ trong phạm vi 100 dạng 9 cộng với một số 9+5; 29+5; 49+6


Gở bỏ quảng cáo: Bài học này hiện không nghe được giọng đọc tiếng anh hoặc tiếng việt nếu có, bạn phải là thành viên, và gỡ bỏ quảng cáo, mới nghe được giọng đọc. Gỡ bỏ quảng cáoToán lớp 2

Tải nội dung trên Google Play