Toán lớp 2 » Bài 2: 9 CỘNG VỚI MỘT SỐ 9+5; 29+5; 49+6


Loading...

Chương 2: PHÉP CỘNG CÓ NHỚ TRONG PHẠM VI 100 

Bài 2: Phép cộng có nhớ trong phạm vi 100 dạng 9 cộng với một số 9+5; 29+5; 49+6


Gở bỏ quảng cáo: Bài học này hiện không nghe được giọng đọc tiếng anh hoặc tiếng việt nếu có, bạn phải là thành viên, và gỡ bỏ quảng cáo, mới nghe được giọng đọc. Gỡ bỏ quảng cáoToán lớp 2

Tải nội dung trên Google Play