Toán lớp 2 » SỐ BỊ TRỪ - SỐ TRỪ - HIỆU


Loading...
Bảng xếp hạng
Bạn Trường Địa chỉ Điểm Số lần chơi Thời gian
Đoàn Nguyên Khánh Trường Tiểu học Lê Đình Chinh 10, Hồ Chí Minh 10 1 00:06:33
Ngô Nhi Trường Tiểu học Đồng Bẩm Thái Nguyên, Thái Nguyên 10 1 00:17:12
thanh hương Trường Tiểu học Văn Tiến Yên Bái, Yên Bái 10 1 00:23:05
Đặng thị tú uyên Trường Tiểu học Thạch Phước Tân Uyên, Bình Dương 9 1 00:10:27
Nguyen Dinh Quang Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi Liên Chiểu, Đà Nẵng 8 1 00:04:32

Chương 1: ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG

Bài 4: Toán lớp 2: Số bị trừ, số trừ, hiệu.


Gở bỏ quảng cáo: Bài học này hiện không nghe được giọng đọc tiếng anh hoặc tiếng việt nếu có, bạn phải là thành viên, và gỡ bỏ quảng cáo, mới nghe được giọng đọc. Gỡ bỏ quảng cáoToán lớp 2

Tải nội dung trên Google Play