Toán Lớp 3 lớp 3 » Bài 7: Bảng chia 6


Loading...
Bảng xếp hạng
Bạn Trường Địa chỉ Điểm Số lần chơi Thời gian
Nguyen Dinh Quang Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi Liên Chiểu, Đà Nẵng 6 3 00:00:15

Bảng chia 6, phép chia hết và phép chia có dư

Học sinh tính vào giấy nháp rồi điền vào

Tính nhẫm

Bài toán có lời văn trong phép chia 6


Gở bỏ quảng cáo: Bài học này hiện không nghe được giọng đọc tiếng anh hoặc tiếng việt nếu có, bạn phải là thành viên, và gỡ bỏ quảng cáo, mới nghe được giọng đọc. Gỡ bỏ quảng cáoToán Lớp 3 lớp 3

Tải nội dung trên Google Play