Toán Lớp 3 lớp 3 » Bài 3: Ôn tập các bảng nhân và chia


Loading...

Ôn tập các bảng nhân chia

Nội dung sách giáo khoa, phần ôn tập và bổ sung trang 9, 10

Tính nhẩm

Bài toán có lời văn

Mỗi số trong hình tròn là kết quả của phép tính nào.


Gở bỏ quảng cáo: Bài học này hiện không nghe được giọng đọc tiếng anh hoặc tiếng việt nếu có, bạn phải là thành viên, và gỡ bỏ quảng cáo, mới nghe được giọng đọc. Gỡ bỏ quảng cáoToán Lớp 3 lớp 3

Tải nội dung trên Google Play