Toán Lớp 3 lớp 3 » Bài 1: Đọc, viết, so sánh các số có 3 chữ số


Loading...
Bảng xếp hạng
Bạn Trường Địa chỉ Điểm Số lần chơi Thời gian
Nguyen Dinh Quang Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi Liên Chiểu, Đà Nẵng 9 1 00:03:54

Theo chương trình nội dung sách giáo khoa toán lớp 3, bài 1, cho các em làm bài tập sách giáo khoa, để việc kiểm tra các em có hiểu bài hay không cần phải làm trên máy tính, vì đề bài được máy tạo ra một cách ngẫu nhiên có logic, nằm trong chương trình học, đảm bảo khách quan, không thể copy bài bạn được

Đọc viết, so sách các số có 3 chữ số

Bài 1: Nhấn vào để nghe đọc

Bài 2: Điền dấu >,<,=

Bài 3: Viết số thích hợp, tăng dần, giảm dần

Bài 4: Tìm số nhỏ nhất, lớn nhất

 


Gở bỏ quảng cáo: Bài học này hiện không nghe được giọng đọc tiếng anh hoặc tiếng việt nếu có, bạn phải là thành viên, và gỡ bỏ quảng cáo, mới nghe được giọng đọc. Gỡ bỏ quảng cáoToán Lớp 3 lớp 3

Tải nội dung trên Google Play