Trang chủ, Logo game cho con


Loading...
Đề thi toán lớp 1(Đề số 1)

Đề cương ôn tập học kỳ 2 lớp 1

Dành cho học sinh ôn thi cuối năm, ôn thi học kỳ 2, theo chương trình sách giáo khoa, chuẩn Bộ Giáo Dục và Đào Tạo.

Thang điểm 10, các phép toán được tạo ra ngẫu nhiên trong phạm vi chương trình sách giáo khoa, dưới sự hướng dẫn của giáo viên và phụ huynh, cho các em làm đi, làm lại nhiều lần để đạt điểm tối đa.

Giáo viên có thể chỉ đường link:

https://gamechocon.com/toan-lop-1/93/de-thi-toan-lop-1de-so-1.html

Cho các em tự về nhà ôn tập.

Toán lớp 1