Tiếng Anh lớp 5 » REVIEW 1


Loading...
Review 1:
Ask and answer questions about:
1. What’s your address?
2. What’s your place like?
3. How often do you do morning exercise?
4. What did you do last summer?
5. What will you do at the weekend?

Gở bỏ quảng cáo: Bài học này hiện không nghe được giọng đọc tiếng anh hoặc tiếng việt nếu có, bạn phải là thành viên, và gỡ bỏ quảng cáo, mới nghe được giọng đọc. Gỡ bỏ quảng cáoTiếng Anh lớp 5

Tải nội dung trên Google Play