Tiếng Anh lớp 3 » Unit 19: They are in the park


Loading...

Unit 19: They are in the park

Tiếng anh lớp 3 Chủ đề thời tiết

Họ đang ở công viên, hôm nay thời tiết như thế nào, thời tiết vậy thì chơi môn thể thao nào được, Hôm nay thời tiết ở Hà Nội như thế nào, Hôm nay thời tiết ở Hồ Chí Minh như thế nào

The weather: stormy, windy, rainyday,  snowy, sunny, cloudy

Sport: cycling, flying, skating, skipping.

Sample : Hello. I am Quan. I am in the park now. I am playing basketball with Nam, Phong, Peter and Tony. Linda and Hoa are skipping. Mai and Mary are cycling. The weather is fine. It is not cloudy. It is sunny


Gở bỏ quảng cáo: Bài học này hiện không nghe được giọng đọc tiếng anh hoặc tiếng việt nếu có, bạn phải là thành viên, và gỡ bỏ quảng cáo, mới nghe được giọng đọc. Gỡ bỏ quảng cáoTiếng Anh lớp 3

Tải nội dung trên Google Play