Tiếng Anh lớp 3 » Unit 14: Are there any posters in the room?


Loading...

Tiếng anh 3, bài 14, Are there any posters in the room?

Are there any posters on the wall of your living room?
How many chairs are there in your kitchen?
Are there any computers in your room?
How many coats are there in your wardrobe?
Nội dung bài này giúp các em đặt được các câu hỏi, các đồ vật trong phòng. Các câu hỏi về số nhiều, số ít, sự vật đếm được và vật không đến được, phân biệt được các từ chỉ vị trí, trên, trong dưới, bên cạnh, kế tiếp.

Gở bỏ quảng cáo: Bài học này hiện không nghe được giọng đọc tiếng anh hoặc tiếng việt nếu có, bạn phải là thành viên, và gỡ bỏ quảng cáo, mới nghe được giọng đọc. Gỡ bỏ quảng cáoTiếng Anh lớp 3

Tải nội dung trên Google Play