Tiếng Anh lớp 3 » Unit 13: Where is my book?


Loading...

This is my bedroom. There is a bed______the room.

There is a table too. There are two chair______the table.
There are some books________the bed.
There are some balls________the table.
There is a poster________the wall.

Bài học này giúp học sinh phân biệt trên, dưới, trước, sau, trong, ngoài.


Gở bỏ quảng cáo: Bài học này hiện không nghe được giọng đọc tiếng anh hoặc tiếng việt nếu có, bạn phải là thành viên, và gỡ bỏ quảng cáo, mới nghe được giọng đọc. Gỡ bỏ quảng cáoTiếng Anh lớp 3

Tải nội dung trên Google Play