Tiếng Anh lớp 3 » Unit 7: That is my school


Loading...

Bài tập trong phần Vocabulary giúp cũng cố lại các từ đã học thông qua nhiều dạng khác nhau như đoán từ qua văn cảnh, nhìn hình đoán từ, giải từ trong ô chữ. Bài taapl trong phần Phonics giúp học sinh cũng cố khả năng tự đọc được các từ có chữ cái với cách kết hợp các từ đã học viết đúng chính tả khi nghe đọc các ừ có kết hợp tương tự

Chú ý: Tất cả các phần bài tập, bấm vào tiêu đề để làm lại.


Gở bỏ quảng cáo: Bài học này hiện không nghe được giọng đọc tiếng anh hoặc tiếng việt nếu có, bạn phải là thành viên, và gỡ bỏ quảng cáo, mới nghe được giọng đọc. Gỡ bỏ quảng cáoTiếng Anh lớp 3

Tải nội dung trên Google Play