Tiếng Anh lớp 3 » Unit 3: This is Tony


Loading...

Bài tập tiếng anh lớp 3 unit 3 This is Tony(update 2016)

1 . Complate and say aloud.

2 . Find and circle words.

3 . Look and write.

4. Sentence patterns: Các bài tập trong phần này giúp cũng cố lại các mẫu câu đã học thông qua các hình thức như ghép lại 2 phần của một câu, ghép câu hỏi với câu trả lời, viết câu từ những gợi ý.


Gở bỏ quảng cáo: Bài học này hiện không nghe được giọng đọc tiếng anh hoặc tiếng việt nếu có, bạn phải là thành viên, và gỡ bỏ quảng cáo, mới nghe được giọng đọc. Gỡ bỏ quảng cáoTiếng Anh lớp 3

Tải nội dung trên Google Play