Tiếng Anh lớp 3 » Unit 2: What’s your name?


Loading...

Tiếng anh 3 SÁCH BÀI TẬP: Giúp học sinh củng cố và mở rộng kiến thức ngôn ngữ và kỷ năng giao tiếp tiếng Anh, đồng thời cung cấp thêm nguồn tư liệu dạy học cho giáo viên và phụ huynh, sử dụng ngoài sách học sinh và sách giáo viên chính khóa để dạy thêm cho học sinh và con mình


Gở bỏ quảng cáo: Bài học này hiện không nghe được giọng đọc tiếng anh hoặc tiếng việt nếu có, bạn phải là thành viên, và gỡ bỏ quảng cáo, mới nghe được giọng đọc. Gỡ bỏ quảng cáoTiếng Anh lớp 3

Tải nội dung trên Google Play