Tiếng Anh lớp 2 » Học từng vựng tiếng anh theo chủ đề rau quả


Loading...
Bảng xếp hạng
Bạn Trường Địa chỉ Điểm Số lần chơi Thời gian
Tạ Hương Trường Tiểu học Đức Thắng 2 Hiệp Hòa, Bắc Giang 3 3 00:00:42
Phạm Văn Đàn Trường Tiểu học Tân Dân B Khoái Châu, Hưng Yên 1 1 00:00:50
Đàm Đàm Hoàng Quân Trường Tiểu học Quỳnh Hưng Quỳnh Lưu, Nghệ An 1 1 00:00:17
Nguyen Dinh Quang Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi Liên Chiểu, Đà Nẵng 1 1 00:00:33
Huỳnh Ngọc Nhiều Trường Tiểu học Châu Thới Vĩnh Lợi, Bạc Liêu 1 1 00:00:04

Learn English vocabulary topic vegetables: Tomato, Potato, Celery, Beet, Carrot, Peas, Corn, Leek, Garlic, Pickle, Cauliflower, Cabbage, Chinese cabbage, Squash, Cucumber, Eggplant, Hot pepper, Avocado, Lettuce, Mushroom, Red pepper, Artichoke, Thai eggplant, Crown daisy, Chinese Broccoli, Yu Choy, Watercress, Green Onion, Garlic chives, Daikon Radish, Ginger, Allium chinense, Fish mint, Bean sprouts, Batata, Taro, Piper lolot, Paederia lanuginosa wall, Asparagus, Malabar Spinach, Bitter melon, Chayote bud leaves, Loofah, Amaranth, Gotu kola, Coriander, Ongchoy, Rice Patty Herb, Sauropus, Dill, Kohlrabi, Red Perilla, Blumea


Gở bỏ quảng cáo: Bài học này hiện không nghe được giọng đọc tiếng anh hoặc tiếng việt nếu có, bạn phải là thành viên, và gỡ bỏ quảng cáo, mới nghe được giọng đọc. Gỡ bỏ quảng cáoTiếng Anh lớp 2

Tải nội dung trên Google Play