Tiếng Anh lớp 2 » Học từ vựng tiếng anh cho bé: chủ đề phương tiện giao thông


Loading...
Bảng xếp hạng
Bạn Trường Địa chỉ Điểm Số lần chơi Thời gian
Nguyễn Ngọc ánh Ánh Trường Tiểu học Tân Minh B Sóc Sơn, Hà Nội 2 2 00:00:11
Nguyễn Minh Long Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương Ba Đình, Hà Nội 1 1 00:00:28

English vocabulary learning for kid topicTransportation: Car, Bus, Bicycle, Jet, Airplane, Boat, Canoe, Schoolbus, Traffic light, Racecar, Jeep, Tank, Truck, Ambulance, Unicycle, Helicopter, Rocket, Space shuttle, Hang-gliding, Baby carriage, Scooter, Motorboat, Submarine, Sailboat, Skateboard, Snowshoes, Towtruck, Tractor, UFO, Van, Wagon, Wheelbarrow, Wheelchair


Gở bỏ quảng cáo: Bài học này hiện không nghe được giọng đọc tiếng anh hoặc tiếng việt nếu có, bạn phải là thành viên, và gỡ bỏ quảng cáo, mới nghe được giọng đọc. Gỡ bỏ quảng cáoTiếng Anh lớp 2

Tải nội dung trên Google Play