Tiếng Anh lớp 2 » Học từ vựng tiếng anh theo chủ đề: Công cụ, dụng cụ


Loading...
Bảng xếp hạng
Bạn Trường Địa chỉ Điểm Số lần chơi Thời gian
ĐÀO TẤN PHÁT Trường Tiểu học Phan Chu Trinh Gò Vấp, Hồ Chí Minh 11 11 00:00:14
nguyễn đức hà Trường Tiểu học Trung Hưng Sơn Tây, Hà Nội 6 6 00:00:28
Nguyen Dinh Quang Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi Liên Chiểu, Đà Nẵng 2 2 00:00:03

English vocabulary topic tools: English vocabulary Flashlight, Ladder, Saw, Axe, Hammer, Bolt, Anvil, Chisel, Clamp, Drill, Vice, Circular saw, Jigsaw, Mallet, Blowtorch, Level, Pliers, Screw, Screwdriver, Stepladder, Tape measure, Fire extinguisher, Toolbox, Wrench.


Gở bỏ quảng cáo: Bài học này hiện không nghe được giọng đọc tiếng anh hoặc tiếng việt nếu có, bạn phải là thành viên, và gỡ bỏ quảng cáo, mới nghe được giọng đọc. Gỡ bỏ quảng cáoTiếng Anh lớp 2

Tải nội dung trên Google Play