Tiếng Anh lớp 2 » Học từ vựng tiếng anh theo chủ đề Âm nhạc


Loading...
Bảng xếp hạng
Bạn Trường Địa chỉ Điểm Số lần chơi Thời gian
Trần Ánh Ngọc Trường Tiểu học Tình Cương Cẩm Khê, Phú Thọ 2 2 00:00:09
Đàm Đàm Hoàng Quân Trường Tiểu học Quỳnh Hưng Quỳnh Lưu, Nghệ An 1 1 00:00:08
ĐÀO TẤN PHÁT Trường Tiểu học Phan Chu Trinh Gò Vấp, Hồ Chí Minh 1 1 00:00:46

English vocabulary topic Musical: Guitar, Flute, Piano, Violin, Drum, Lyre, Harp, Drum kit, Lute, Accordion, Bagpipes, Banjo, Bassoon, Bongos, Cello, Chimes, Clarinet, Cymbals, Electric guitar, French horn, Harmonica, Kettledrum, Mandolin, Metronome, Oboe, Pan pipes, Recorder, Saxophone, Sousaphone, Triangle, Trombone, Trumpet, Tuba, Xylophone


Gở bỏ quảng cáo: Bài học này hiện không nghe được giọng đọc tiếng anh hoặc tiếng việt nếu có, bạn phải là thành viên, và gỡ bỏ quảng cáo, mới nghe được giọng đọc. Gỡ bỏ quảng cáoTiếng Anh lớp 2

Tải nội dung trên Google Play