Tiếng Anh lớp 2 » học từ vựng tiếng anh theo chủ đề đồ dùng trong nhà


Loading...
Bảng xếp hạng
Bạn Trường Địa chỉ Điểm Số lần chơi Thời gian
phạm yến như Trường Tiểu học Thị trấn Thanh Nê Kiến Xương, Thái Bình 4 4 00:00:09

English vocabulary topic appliances: "Telephone, Clock, Television, Refrigerator, Iron, Blender, Mixer, Dishwasher, Kettle, Washing machine, Microwave, Vacuum, Toaster, Toaster oven, CD reader, Makeup table, Bed, Mattress, Mirror, Curtain, Smoke-exhauster, Chair, Table"


Gở bỏ quảng cáo: Bài học này hiện không nghe được giọng đọc tiếng anh hoặc tiếng việt nếu có, bạn phải là thành viên, và gỡ bỏ quảng cáo, mới nghe được giọng đọc. Gỡ bỏ quảng cáoTiếng Anh lớp 2

Tải nội dung trên Google Play