Tiếng Anh lớp 2 » học từ vựng tiếng anh theo chủ đề trái cây


Loading...
Bảng xếp hạng
Bạn Trường Địa chỉ Điểm Số lần chơi Thời gian
phạm yến như Trường Tiểu học Thị trấn Thanh Nê Kiến Xương, Thái Bình 14 14 00:00:06
Trần Ánh Ngọc Trường Tiểu học Tình Cương Cẩm Khê, Phú Thọ 7 7 00:00:08
Đặng thị tú uyên Trường Tiểu học Thạch Phước Tân Uyên, Bình Dương 4 4 00:00:06
Nguyen Dinh Quang Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi Liên Chiểu, Đà Nẵng 4 4 00:00:17

English vocabulary topic fruits :Apple, Pear, Orange, Lemon, Grapes, Banana, Cherry, Strawberry, Lime, Pumpkin, Watermelon, Coconut, Kiwi, Mango, Papaya, Pineapple,Grapefruit, Pomegranate, Avocado, Starfruit, Rambutan, Guava, Starapple, Pitaya, Custard-apple, Durian, Jujube,Longan, Litchi, Mandarin, Plum, Kaki, Satsuma, Water apple, Jackfruit, Tamarind, Sapodilla plum, Egg Fruit, Mangosteen

Có đọc tiếng anh, có trợ giúp, giúp học sinh nhớ lâu viết đúng


Gở bỏ quảng cáo: Bài học này hiện không nghe được giọng đọc tiếng anh hoặc tiếng việt nếu có, bạn phải là thành viên, và gỡ bỏ quảng cáo, mới nghe được giọng đọc. Gỡ bỏ quảng cáoTiếng Anh lớp 2

Tải nội dung trên Google Play