Trang chủ, Logo game cho con


Loading...
Lấy tăm cho bà

Bài thơ: Lấy tăm cho bà

  • Cô giáo  dạy cháu về nhà
  • Ăn xong nhớ lấy cho bà cái tăm
  • Nhưng bà đã rụng hết răng
  • Cháu không còn được lấy tăm cho bà
  • Em đi rót nước bưng ra
  • Chè thơm hương tỏa khắp nhà vui vui
Thơ cho bé