Tập Viết mẫu giáo » Tập viết nét cơ bản


Loading...

Bài học này dạy trẻ tập tô các nét cơ bản.

Bé nhắp chuột vào từng nét cơ bản ở khung bên trái để xem minh họa cách viết.

 


Gở bỏ quảng cáo: Bài học này hiện không nghe được giọng đọc tiếng anh hoặc tiếng việt nếu có, bạn phải là thành viên, và gỡ bỏ quảng cáo, mới nghe được giọng đọc. Gỡ bỏ quảng cáoTập Viết mẫu giáo

Tải nội dung trên Google Play