Tập hát lớp 1 » Đường và chân


Loading...

Giáo án tập hát lớp 1: ĐƯỜNG VÀ CHÂN

  • Đường và chân là đôi bạn thân.
  • Chân đi chơi, chân đi hoc.
  • Đường ngang dọc đường dẫn tới nơi.
  • Chân nhớ đường cất bước đi.
  • Đường yêu chân in dấu lại.
  • Đường và chân là đôi bạn thân.

Gở bỏ quảng cáo: Bài học này hiện không nghe được giọng đọc tiếng anh hoặc tiếng việt nếu có, bạn phải là thành viên, và gỡ bỏ quảng cáo, mới nghe được giọng đọc. Gỡ bỏ quảng cáoTập hát lớp 1

Tải nội dung trên Google Play