Tập hát lớp 1 » QUẢ


Loading...

nhạc thiếu nhi QUẢ

Nhạc và lời: XANH XANH

  • quả gì mà chua chua thế? 
  • xin thưa rằng quả khế.
  • ăn vào thì chắc là chua? 
  • vâng vâng

Gở bỏ quảng cáo: Bài học này hiện không nghe được giọng đọc tiếng anh hoặc tiếng việt nếu có, bạn phải là thành viên, và gỡ bỏ quảng cáo, mới nghe được giọng đọc. Gỡ bỏ quảng cáoTập hát lớp 1

Tải nội dung trên Google Play