Tập hát lớp 1 » Tập tầm vông


Loading...

Lời bài hát: TẬP TẦM VÔNG

Nhạc: LÊ HỮU LỘC
Lời: Theo Đồng dao
  • Tập tầm vông, tay không tay có
  • Tập tầm vó, tay có tay không
  • Mời các bạn đoán sao cho đúng
  • Tập tầm vó tay nào có đố tay nào không? Có có, không không.

Gở bỏ quảng cáo: Bài học này hiện không nghe được giọng đọc tiếng anh hoặc tiếng việt nếu có, bạn phải là thành viên, và gỡ bỏ quảng cáo, mới nghe được giọng đọc. Gỡ bỏ quảng cáoTập hát lớp 1

Tải nội dung trên Google Play