Tập hát lớp 1 » MỜI BẠN VUI MÚA CA


Loading...

Nhạc thiếu nhi: Mời bạn vui múa ca

Nhạc và lời Phạm Tuyên

  • Chim ca líu lo
  • Hoa như đón chào
  • Bầu trời xanh, nước long lanh
  • La la lá la Là là la la
  • Mời bạn cùng vui múa vui ca.

Gở bỏ quảng cáo: Bài học này hiện không nghe được giọng đọc tiếng anh hoặc tiếng việt nếu có, bạn phải là thành viên, và gỡ bỏ quảng cáo, mới nghe được giọng đọc. Gỡ bỏ quảng cáoTập hát lớp 1

Tải nội dung trên Google Play