Trang chủ, Logo game cho con


Loading...
Thi online học vần lớp 1 học kỳ II(số 8)

Lời hứa nói khoác

Trước khi về quê ngoại chơi, Khỉ con đi chào bạn bè. Gặp ai Khỉ Con cũng hứa:
“Tớ sẽ mang nhiều quà về cho cậu !”.
Nhưng mải vui quên mất lời hứa. Gặp các bạn nó quay mặt đi. Các bạn gọi nó là: “Vua nói khoác”. Buồn quá nó hỏi mẹ:
- Sao các bạn gọi con là “Vua nói khoác” hở mẹ?
Sau khi hiểu rỏ chuyện Khỉ Mẹ nghiêm mặt nói:
- Con đã hứa với người khác thì nhất định phải làm. Nếu không, lời hứa với lời nói khoác có gì khác nhau.
 
Bài Tập Tiếng Việt