Trang chủ, Logo game cho conBài 65: iêm - yêm

Loading...

iêm - yêm

 HS đọc và viết được: iêm, yêm, dừa xiêm, cái yếm

Đọc được câu ứng dụng:

 Ban ngày, Sẻ mải đi kiếm ăn cho cả nhà.
Tối đến, Sẻ mới có thời gian âu yếm đàn con
 
Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Điểm mười
Tiếng Việt