Trang chủ, Logo game cho conBài 64: im- um

Loading...

im- um

HS đọc và viết được: im, um, chim câu, trùm khăn
Đọc được câu ứng dụng:
Khi đi em hỏi
Khi về em chào
Miệng em chúm chím
Mẹ có yêu không nào ?
Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Xanh, đỏ, tím, vàng
Tiếng Việt