Trang chủ, Logo game cho conBài 62: ôm - ơm

Loading...

ôm - ơm

HS đọc và viết được: ôm, ơm, con tôm, đống rơm
Đọc được câu ứng dụng:
Vàng mơ như trái chin
Chùm giẻ treo nơi nào
Gió dưa hương thơm lạ
Đường tới trường xôn xao
Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Bữa cơm
Tiếng Việt