Tiếng Việt lớp 1 » Bài 53: ăng - âng


Loading...

ăng - âng

 HS đọc và viết được: ăng, âng, măng tre, nhà tầng
 Đọc được câu ứng dụng: Vầng trăng hiện lên sau rặng dừa cuối bãi. Sóng vỗ bờ rì rào, rì rào
 Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Vâng lời cha mẹ

Gở bỏ quảng cáo: Bài học này hiện không nghe được giọng đọc tiếng anh hoặc tiếng việt nếu có, bạn phải là thành viên, và gỡ bỏ quảng cáo, mới nghe được giọng đọc. Gỡ bỏ quảng cáoTiếng Việt lớp 1

Tải nội dung trên Google Play