Tiếng Việt lớp 1 » Bài 52: ong - ông


Loading...

ong, ông

Học sinh:  đọc và viết được: ong, ông, cái võng, dòng sông
Đọc được câu ứng dụng: 
Sóng nối sóng
Mãi không thôi
Sóng sóng sóng
Đến chân trời
 
  _ Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Đá bóng

Gở bỏ quảng cáo: Bài học này hiện không nghe được giọng đọc tiếng anh hoặc tiếng việt nếu có, bạn phải là thành viên, và gỡ bỏ quảng cáo, mới nghe được giọng đọc. Gỡ bỏ quảng cáoTiếng Việt lớp 1

Tải nội dung trên Google Play