Tiếng Việt lớp 1 » Bài 50: uôn-ươn


Loading...
Bài 50: uôn-ươn ↓↑

uôn, ươn

 HS đọc và viết được: uôn, ươn, chuồn chuồn, vươn vai
 Đọc được câu ứng dụng:  Mùa thu, bầu trời như cao hơn. Trên giàn thiên lí, lũ chuồn chuồn ngẩn ngơ bay lượn
 Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Chuồn chuồn, châu chấu, cào cào

Gở bỏ quảng cáo: Bài học này hiện không nghe được giọng đọc tiếng anh hoặc tiếng việt nếu có, bạn phải là thành viên, và gỡ bỏ quảng cáo, mới nghe được giọng đọc. Gỡ bỏ quảng cáo


Tiếng Việt lớp 1

Tải nội dung trên Google Play