Tiếng Việt lớp 1 » Bài 48: in-un


Loading...

 in, un

HS đọc và viết được: in, un, đèn pin, con giun

Đọc được câu ứng dụng:

  • Ủn à ủn ỉn
  • Chín chú lợn con
  • Ăn đã no tròn
  • Cả đàn đi ngủ

Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Nói lời xin lỗi


Gở bỏ quảng cáo: Bài học này hiện không nghe được giọng đọc tiếng anh hoặc tiếng việt nếu có, bạn phải là thành viên, và gỡ bỏ quảng cáo, mới nghe được giọng đọc. Gỡ bỏ quảng cáoTiếng Việt lớp 1

Tải nội dung trên Google Play